+48 508 410 799

Prawo budowlane

Prawo obrotu nieruchomości

Prawo umów budowlanych

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNICZE

Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną:
  • dotyczącą nieruchomości, w tym związaną z nabywaniem, zbywaniem oraz obciążaniem nieruchomości, a także regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.
  • dotyczącą realizacji inwestycji budowlanych. Kancelaria w szczególności przygotowuje, negocjuje i opiniuje:

– umowy między uczestnikami procesu budowlanego, inwestorami, generalnymi wykonawcami, wykonawcami, podwykonawcami;

– umowy konsorcjum;

– umowy z podwykonawcami;

– umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo (także w oparciu o standardy FIDIC;

– umowy o prace projektowe i nadzór autorski;

– umowy z dostawcami mediów i usług.

  • dotyczącą dochodzenia roszczeń z umów o roboty budowlane, prowadzenia negocjacji.
Klientami Kancelarii są zarówno deweloperzy, inwestorzy indywidualni, generalni wykonawcy, podwykonawcy robót budowlanych oraz biura projektowe.Zespół doświadczonych prawników na czele z radcą prawnym Lesławem Pisarczykiem gwarantuje rzetelne podejście do każdej sprawy. Zajmujemy się praktycznym stosowaniem przepisów prawa budowlanego, a także świadczeniem wsparcia w aspektach związanych z procesami administracyjnymi i sądowymi.

Dane Kontaktowe:
Kancelaria Radców Prawnych Pisarczyk i Wspólnicy Sp. K.
ul. Kościuszki 1C lok. 402
44-100 Gliwice
KRS: 0000858079

+48 508 410 799
lp@pisarczyk-kancelaria.pl